Vriend Worden

Draagt u het straattheaterfestival Woerden ook een warm hart toe? Wordt dan “Vriend van het straattheaterfestival Woerden”. Vanaf slechts EUR 10,- per jaar hoort u er helemaal bij. Meer mag natuurlijk ook.

Met uw steun kunnen wij weer een mooi programma samenstellen.
U krijgt 3 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over het komende straattheaterfestival.

Opzeggen van de machtiging is mogelijk via schriftelijke opzegging naar: Bestuur Stichting Straattheaterfestival Woerden, Leeuwerikstraat 27, 3443 AX Woerden.
Of per mail: secretariaat@straattheaterwoerden.nl.

Inschrijfformulier vriend

Eenmalige machtiging

Machtiging doorlopende automatische incasso/contante storting

Hierbij verleent / geeft contant storting

Naam (gevolmachtigd)

een machtiging tot automatische incasso aan:
Stichting Straattheaterfestival Woerden, Leeuwerikstraat 27, 3443 AX Woerden.

Adres

Postcode & Woonplaats

Bankgiro rekening

Email (verplicht)

€10,-

Of een hoger bedrag, namelijk:

datum

Akkoord