Vriend Worden

Draagt u het straattheaterfestival Woerden ook een warm hart toe? Help ons met een kleine financiële bijdrage  en wordt  “Vriend van het straattheaterfestival Woerden”. Vanaf slechts EUR 10,- per jaar ondersteunt u al jaarlijks ons festival. Meer mag natuurlijk ook.

Alleen met uw steun kunnen wij jaarlijks een mooi programma samenstellen!
U krijgt 3 keer per jaar een nieuwsbrief met informatie over het komende straattheaterfestival.

Opzeggen van de machtiging is eenvoudig via een mailtje naar: info@straattheaterwoerden.nl of een briefje naar Bestuur Stichting Straattheaterfestival Woerden, p/a Leeuwerikstraat 27, 3443 AX Woerden.

Inschrijfformulier vriend

Eenmalige machtiging

Machtiging doorlopende automatische incasso/contante storting

Hierbij verleent / geeft contant storting

Naam (gevolmachtigd)

een machtiging tot automatische incasso aan:
Stichting Straattheaterfestival Woerden, Leeuwerikstraat 27, 3443 AX Woerden.

Adres

Postcode & Woonplaats

Bankgiro rekening

Email (verplicht)

€10,-

Of een hoger bedrag, namelijk:

datum

Akkoord